Uvjeti prodaje

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđenih na našim internet stranicama, “Online trgovini” https://kozjemlijeko.com.

Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u “Online trgovini” (u daljnjem tekstu «robe») je Capra Domestica d.o.o., a Kupac robe je posjetitelj “Online trgovine” koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

NARUČIVANJE

Roba se naručuje elektronskim obrascem i telefonskim putem. Kupac mora ispuniti profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željenih proizvoda te će elektronskom poštom biti obaviješten o izvršenoj narudžbi.
Po odabiru proizvoda može kliknuti na njegove detalje i saznati sve o njemu te ga bolje pogledati, a želi li ga kupiti, samo klikne na košaricu i proizvod će se odmah naći u njoj. U košarici se mogu birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku košarica je vidljiva i dostupna te se može nastaviti pregledavati našu “Online trgovinu”. Po završetku odabira robe, vraća se na košaricu i odabire završetak narudžbe te naplatu.

Obavijest o uspješno izvršenoj naplati i kupnji stići će kupcu na e-mail adresu.

PLAĆANJE

Plaćanje je moguće izvršiti na sljedeće načine:

1. Plaćanje kreditnim karticama

MasterCard®, Maestro® i Visa – jednokratno.

Pri plaćanju na našoj “Online trgovini” koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

2. Internet bankarstvom

Kod izbora ovog načina plaćanja, kupac na svoju e-mail adresu dobiva potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplata se potom može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili drugim načinima plaćanja – putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati roba se šalje na adresu kupca.

3. Pouzećem

Plaćanje se obavlja prilikom preuzimanja robe, a plaća se dostavljaču. Plaćanje pouzećem vrijedi samo za adrese dostave u Hrvatskoj.

POVRAT I REKLAMACIJE

Povrat kupljenih proizvoda putem online trgovine

Korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Capra Domestica d.o.o. će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.
Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), osim ukoliko se radi o proizvodu kojeg je nemoguće bilo provjeriti bez da se ne otvori originalno pakiranje.

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Capra Domestica d.o.o. nije dužna izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Capra Domestica d.o.o. će vratiti sredstva korisniku, s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Capra Domestica d.o.o.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana.

U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Capra Domestica d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Capra Domestica d.o.o. je u tom roku dužna utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne novine , br. 41/14, 110/15, 14/19 ) obavještavaju se potrošači da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku:

  • putem pošte na adresu: Capra Domestica d.o.o., Serajlići 4, Sitno Donje, 22205 Perković
  • na e-mail adresu: domace@kozjemlijeko.com

Na Vaše prigovore odgovoriti ćemo u zakonskom roku od 15 dana, od zaprimanja prigovora.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora na kraju ove stranice.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, ili je u posjed predan zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Adresa na koju šaljete obrazac za jednostrani raskid ugovora je:

  • putem pošte na adresu: Capra Domestica d.o.o., Serajlići 4, Sitno Donje, 22205 Perković
  • na e-mail adresu: domace@kozjemlijeko.com

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe

Robu vratite bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Morate nam vratiti robu koja je neoštećena, nenošena, neupotrebljavana te u originalnoj ambalaži. Robu ne smijete slobodno upotrebljavati do raskida ugovora. Robu morate vratiti s neoštećenom originalnom ambalažom.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Sukladno čl. 86. stavku 1, Zakona o zaštiti potrošača pravo na jednostrani raskid je isključeno za ugovore o isporuci robe koja nije unaprijed proizvedena i koja je izrađena po specifikaciji potrošača, po njegovom izboru ili je prilagođena potrošaču, roba kojoj istječe rok upotrebe, za ugovore čiji je predmet zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ovdje preuzmite obrazac: Download